kapat

İnovasyon nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre inovasyon “yenileşim” demektir. Yani yenilik, yenilikçilik anlamına gelmektedir. Bir yerde bir problem var ise orada inovasyondan bahsedebiliriz. İnovasyon, çözülmemiş problemlere yaratıcı ve faydalı çözümler getirmeyi ifade eder. Yeni bir fikir üretip, onu hayata geçirmek de bir inovasyondur.

Ölçeklerine göre ise; büyük inovasyon olarak değerlendirebileceğimiz, henüz yapılmamış olanı yapan “yıkıcı/düzen bozucu inovasyon” ve görece daha küçük olarak değerlendirebileceğimiz, yapılanı farklılaştıran/iyileştiren “geliştirici inovasyon” bulunmaktadır.

Firmalar, yeni ürün/hizmet/süreç geliştirirken sadece kurum içinden gelen fikirler ile sınırlı kalmıyorlar. Dışarıya açılarak farklı bakış açısına sahip kişilerden de fikir alıyorlar. “Açık inovasyon” olarak isimlendirilen bu yapı sayesinde daha iyi bir müşteri deneyimi sunularak ve müşteri memnuniyeti artmaktadır.